Aktualności
Galeria
Pieśni pielgrzymkowe

ABC pielgrzyma
Regulamin pielgrzymki
Plan pielgrzymki
Wyślij intencję

Parafie, które odwiedzamy
Wspomnienia, Świadectwa
Historia pielgrzymki
Bachledówka

Forum dyskusyjne
Kontakt


Login
Hasło
Zaloguj mnie automatycznie
 Bachledówka

1.       Z historii wierchu Bachledówki

 

Niedaleko Tatr, nad powstałą przed 1605 r. wioską Międzyczerwienne, góruje łagodne wzgórze, wznoszące się na wysokości ponad 1000 m.n.p.m. nazwane Bachledówką, najprawdopodobniej od niejakiego Bachledy, który tutaj miał zamieszkać. Góra była porośnięta lasami. Na jej wzgórzu była polana, która była dla wędrujących Cyganów miejscem chwilowego zatrzymania. Na to wzniesienie nad wsią Międzyczerwienne, przed drugą wojną światową niejaki Jędrzej Gąsienica rodem z Zakopanego - Kotelnicy, o przydomku Repa, ożeniony we wsi Międzyczerwienne, sprowadził z Zakopanego dwie zamożne panie pochodzące z Wileńskiego: księżną Marię Bułhak- Prińską i Helenę Kowieńską z domu Prussan. Panie te szukały ustronnego miejsca, gdzie mogłyby zamieszkać. Jędrzej Gąsienica, który pracował przy budowie drugiego sanatorium w Zakopanem tzw. "Bratniaka", wskazał im Bachledówkę. Pierwsza wykupiła teren i rozpoczęła budowę pani Bułhakowa. W 1933 r. powstaje góralski domek - "tynkowany", na miejscu, gdzie dzisiaj wznosi się nowa światynia. Księżna zamieszkała na Bachledówce i przy pomocy wspomnianego Gąsienicy hodowała dwie krowy, dwa konie i drób. Pani Bułhakowa była inwalidką w podeszłym wieku. Coraz trudniej było jej żyć na odciętej od świata Bachledówce. Od roku 1937 starała się o przekazanie posiadłości ojcom franciszkanom z Niepokalanowa. Darowizny tej jednak z różnych względów nie przyjęto.
Po wojnie, około 1950 roku jej brat, Mieczysław Priński, sprzedał parcelę góralom z Międzyczerwiennego i zabrał siostrę do Zakopanego. Prawdopodobnie wkrótce obydwoje umarli. Przed wyjazdem z Bachledówki księżna własnoręcznie wykuła na skale w swej posesji krzyż na znak, że miała pragnienie oddać ten plac na Bożą chwałę. Kamień ten miałby się znajdować z tyłu dzisiejszego kościoła. Pani Helena Kowieńska przystąpiła z mężem Józefem do budowy domu na Bachledówce w roku 1935. Jest to obecna drewniana willa z kaplic? Matki Bożej Jasnogórskiej. Drugi dom mieli w Zakopanem. Po śmierci męża pani Helena zamieszkała na Bachledówce, gdzie poznała młodego górala z Międzyczerwiennego, Władysława Jarząbka, za którego wyszła za mąż. Dom na Bachledówce stał się schronieniem dla partyzantów. Doniesiono o tym Niemcom. Gestapo z "Palace" z Zakopanego przywiozło na Bachledówkę państwa Jarząbków, by dokonać rewizji. Leżąc wraz z mężem w śniegu pani Helena w obliczu śmierci przyrzekła Bogu, że jeżeli przeżyją, to wybuduje tutaj kaplicę, a posiadłość tę odda na "dobry cel". Nic nie znaleziono i państwo Jarząbkowie zostali uwolnieni. Zaraz po wojnie w roku 1946 pani Helena w miejscu, gdzie leżała z mężem w śniegu wybudowała kaplicę. Poświęcił ją w roku 1947 proboszcz z Nowego Bystrego, ks. kanonik Michał Czerwiński. Pani Jarząbkowa rozpoczęła też starania o przekazanie tej posiadłości w dobre ręce. Około roku 1946 zgłosiła się na Jasną Górę do o. Hieronima Pośpiecha, ówczesnego kustosza, który wcześniej błogosławił jej związek małżeński.

 


2.       Jak Bachledówka stała się paulińską

 

 

Około roku 1953 zgłosiła się do wspomnianego o. Hieronima na Skałkę pani Stefania Konieczna: "Jej przyjaciółka chce podarować paulinom willę na Bachledówce". O. Hieronim powiadomił o tym generała zakonu o. Alojzego Wrzalika. Polecił on o. Hieronimowi udać się do proboszcza w Miętusowie po zasięgnięcie opinii. Podczas nieobecności proboszcza pożądani  opinię wydał ojcu tamtejszy wikariusz. O. Generał po przeczytaniu tejże opinii wysłał na Bachledówkę ojców Jerzego i Alojzego, by zbadali sytuację na miejscu. Jeszcze się waha, ponieważ ks. proboszcz z Nowego Bystrego obawia się większego rozbicia terytorialnego parafii. W niedzielę 19 czerwca 1955 roku przybyła na Jasną Górę pielgrzymka z Zakopanego pod przewodnictwem ks. wikarego Władysława Curzydły. W pielgrzymce wzięła udział również pani Jarząbek. Dzięki interwencji ks. Curzydły, doszło do kolejnego spotkania z Generałem o. Alojzym Wrzalikem. Wyjaśniono wówczas, że Bachledówka należy do parafii Miętusowo, a tamtejszy proboszcz ks. kanonik Władysław Chowaniec jest życzliwy paulinom i wyda korzystną opinię. Nadto ks. Curzydło zobowiązał się przekonać ks. kan. Jana Tobolaka, dziekana nowotarskiego i zarazem proboszcza w Zakopanem, o napisanie listu do Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Dzięki temu listowi paulini uzyskali również pozwolenie na otwarcie publicznej kaplicy. Urzędowo w imieniu Zakonu Paulinów przejęcia willi dokonali w dniu 22 czerwca 1955 roku o. Kajetan Raczyński - wikariusz generalny i o. Celestyn Tarka - ekonom generalny. W dniu 30 czerwca tego roku o. Kajetan odprawił pierwszą Mszę świętą na Bachledówce. Andrzej Kula złożył pierwsza ofiarę na Mszę świętą dziękczynną za to, że paulini z Matką Bożą Jasnogórską przybyli w góry. 10 lipca 1955 roku nastąpiło uroczyste powitanie ich przez mieszkańców wsi Międzyczerwienne.

Nie było jednak pewności, czy paulini zostaną na Bachledówce. Władze komunistyczne utrudniały objęcie willi. Utrudniano też i zameldowanie paulinów motywując to tym, że Bachledówka należy do "pasa przygranicznego". Zamieszkałym tymczasowo na Bachledówce zakonnikom groziła nawet eksmisja. Dopiero interwencja u samego premiera PRL Józefa Cyrankiewicza i jego pismo własnoręcznie podpisane przesądziło ostatecznie o pozostaniu na tym miejscu paulinów. Fundatorka, pani Jarząbek, od początku czuwała nad osiedleniem się na Bachledówce paulinów i wspierała ich we wszelki możliwy sposób. Umarła w Zakopanem 2 maja 1972 roku. Wychowała dziewięcioro dzieci z domu dziecka.

  

3.       Willa na Bachledówce - "Pustelnia Tebaida" 


               Od roku 1956 paulini, dzięki ofiarności górali wybudowali drugi budynek. Górale dostarczyli materiałów budowlanych i chętnie przychodzili do pracy. Wykonali też wiele stylowych mebli do kaplicy i zakrystii (m.in. p. Smrekowski i p. Jarosz) i artystyczne dywany (Maria Skubisz). Bachledówka stała się od tego momentu pustelni? dla zakonników św. Pawła I Pustelnika. Ofiarowaną willę nazwano "Tabaida" na uczczenie pustyni egipskiej, na której przebywał Patriarcha Zakonu na przełomie III i IV wieku po Chrystusie, św. Paweł I Pustelnik. Przybywali paulini do tej pustelni, aby odpocząć i nabrać sił do dalszej pracy duszpasterskiej, zwłaszcza na Jasnej Górze. Miał pustelnię w górach św. Albert dla swoich zakonników i zakonnic, mieli także paulini. Tutaj odprawiali swoje doroczne rekolekcje, zbiorowe i indywidualne. Paulińscy naukowcy, m.in. o. Ferdynand Pasternak, o. Sykstus Szfraniec, o. Janusz Zbudniewek czy o. Paweł Kosiak tu pisali swoje dzieła, książki czy artykuły. Chętnie przybywali tu na odpoczynek klerycy paulińscy, a z czasem i nowicjusze. Dzięki wspaniałemu usytuowaniu pustelnia paulinów na Bachledówce, skąd rozciągał się widok na panoramę Tatr, stała się miejscem rekolekcji dla młodzieży i księży z archidiecezji krakowskiej. Od roku 1967 do 1973 przebywał tu na lipcowym odpoczynku ks. kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski, w towarzystwie pań z Instytutu Prymasowskiego i swoich gości. Obecność Prymasa Tysiąclecia na Bachledówce upamiętnia specjalne epitafium z 1986 roku. Jego imieniem nazwano drogę wiodącą z Czerwiennego na wierch Bachledówki. Odwiedzał to miejsce również kardynał Karol Wojtyła -  Ojciec Święty Jan Paweł II.

  

4.       Jak Bachledówka stała się parafią 


         Bachledówka miała spełniać funkcje wypoczynkowa. Jednak od początku w Kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej gromadzili się miejscowi górale. Liczba przybywających do kaplicy wciąż wzrastała. Ojcowie byli zmuszeni ułożyć stały porządek nabożeństw nie tylko w niedziele i święta, ale także w dni powszednie. Byli także proszeni z posług? do chorych, a w pewnych okresach pomagali w katechizacji okolicznym proboszczom (z Nowego Bystrego czy Miętustwa) Zazwyczaj na stałe był tu jeden ojciec - rektor. Do najbardziej zasłużonych rektorów należą: o. Kajetan Raczyński, o. Ferdynand Pasternak, o. Juliusz Kłudziak, o. Leon Chałupka, pierwszy proboszcz Bachledówki - o. Edmund Krynicki oraz często zastępujący rektorów o. Korneliusz Jemioł, organizator licznych pielgrzymek autokarowych górali do sanktuariów maryjnych, zwłaszcza na Jasną Górę i gromadzący wokół siebie z okolicznych wiosek liczną "brać ministrancką". Z tego ośrodka w sierpniu 1982 roku, w Jubileusz Jasnogórski, za rektora o. Leona Chałupki wyrusza I Piesza Pielgrzymka Górali pod przewodnictwem paulinów pochodzących z Czerwiennego: o. Stanisława Jarosza, br. diakona Mieczysława Łacka i br. Jana Bednarza, inicjująca pielgrzymkę górali z całego regionu.
Mając na uwadze duchowe dobro wiernych metropolita krakowski, ks. kardynał Franciszek Macharski specjalnym dekretem erygował z dniem 15 stycznia 1984 roku ośrodek duszpasterski w Czerwiennem-Bachledówce, powierzając jego prowadzenie o. Leonowi Chałupce. Z okazji Jubileuszu Jasnogórskiego o. Leon przebudował kaplicę i wybudował drewnianą dzwonnicę. Rozpoczął też budowę cmentarza i podjął wraz z mieszkańcami Czerwiennego wysiłki i starania o uzyskanie pozwolenia na budowę świątyni. W niedzielę 21 października 1984 roku ks. bp Albin Małysiak poświęcił nowy cmentarz i kaplicę cmentarną w obecności Generała Zakonu o. Józefa Płatka i licznie zgromadzonych wiernych oraz byłego rektora Bachledówki o. Leona w obecności nowo mianowanego rektora o. Edmunda Krynickiego. W uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w dniu 8 września 1985 roku ks. bp Jan Pietraszko poświęcił teren przeznaczony na budowę świątyni. Już w dniu 17 września tegoż roku rozpoczęto wykopy pod fundamenty kościoła. Dekretem ks. kardynała Franciszka Macharskiego z dnia 29 maja 1988 roku erygowano na Bachledówce parafię pod wezwaniem Matki Bożej Jasnogórskiej, a pierwszym proboszczem został mianowany o. Edmund Krynicki. Od 30 czerwca tego roku Bachledówka stała się więc parafią. Wcześniej, 26 sierpnia 1991 roku ks. kardynał Macharski osobiście dokonał aktu poświęcenia nowego kościoła, wybudowanego dzięki wielkiemu trudowi o. Edmunda (zmarł w 1989 r.), góralom z Czerwiennego i pomocy Jasnej Góry.

 

Hej tam pod smerkami
Hej tam pod smerkami w Bachledowskiej roli
Nieduży drewniany kościółecek stoi.
Wielkom radość mome z tego kościołecka
bo se w nim króluje Niebieska Matecka.
Wieżyczka kościoła z nad smerków wyziero.
Kto se tamok dojdzie to ocka obciero.
Tu nos Matko Bosko różnom łaskom wspiero.
Nase smutki, zole do zapaski zbiero.
My se za prosimy: Zostań na Podholu!
Pilnuj nasych chatek, jak swojego domu.
Weź w opiekę młodzież z całej nasej wioski.
I małe dziateczki, by nie znały troski.

 

 

 

Obecnie miejsce to odwiedza corocznie przynajmniej 3 tysiące ludzi z racji swego wypoczynku w górach, zwłaszcza w miesiącach letnich. Jest możliwość zorganizowania tu rekolekcji.

 

 

 

Opracował: o. Mieczysław Łacek

 

 

 

Porządek niedzielnych Mszy Świętych:

  •   8°°
  • 11°°
  • 16°°

 


Adres                                                                                                              

Czerwienne, Bachledówka 341
34-407 Ciche
Powiat nowotarski

 

Kontakt:

 

tel. 018/2658118

 

 

Jak dojechać:

 

  •    Dojazd z Nowego Targu lub Zakopanego.
  •    W Poroninie należy skręcić przez most w stronę Zębu (przez Suche),
  •    W Zębie skręcić w prawo na skrzyżowaniu i dalej przez Czerwienne dojazd na wierch Bachledówki(trasa oznakowana tablicami)  
 GALERIA FOTOGRAFII      (1-7)     

wydrukuj »            wyślij znajomemu »
1999-2023 © Wszelkie prawa zastrzeżone   Copyright MATinternet Zakopane :: Powered by AntCms                                       12422173 dwiedzin od 2007-05-17