Aktualności
Galeria
Pieśni pielgrzymkowe

ABC pielgrzyma
Regulamin pielgrzymki
Plan pielgrzymki
Wyślij intencję

Parafie, które odwiedzamy
Wspomnienia, Świadectwa
Historia pielgrzymki
Bachledówka

Forum dyskusyjne
Kontakt


Login
Hasło
Zaloguj mnie automatycznie
 Pieśni pielgrzymkowe

Pieśni Góralskie

Pielgrzymka, pielgrzymka, goralsko pielgrzymka...

Jest cudne miejsce
mel."Nuto serdecno- grojze Panu groj"

Jest cudne miyjsce w Skalnyj Dziedziniy
Skąd rzewno nuta ku Niebu płyniy
Z sumem jedli i smrekow niesie siy jus od wiekow
Nuto serdecno- grojze Panu groj

Przez rynce Matki- moznyj Krolowyj
Nieś przed Tron Bozy z ziymskiyj doliny
Ludzkiy biydy stropienia, nadziejy i pragnienia
Nuto nucicko- groj Matusi groj

Goralsko nuto serce ciy stroi lo Matki Bokiej
Co wierniy stoi pośród ludu Bozego
Wse siy Rosko ło niego
Scynśliwo nuto- groj Matusi groj

Z Matkom nie strasne mgły siąpawice
Ś niom jasne zycio som tajemnice
Bo koziego owinie w swyj dobroci syrzyniy
Nuto, tyn spiywke dziynkcyniynio groj

Jednako kozdy przed Matkom stajy
Bo Ona syćkim łaski łozdajy
Kieby ludziy wiedzieli kieby ino brać kcieli
O Jej kochaniu moja nuto groj

Ty nas Boze ukochany
mel. "Powiydz ze mi dziewce…"tekst Aniela Jamrych

Ty nas Boze ukochany
Scyrze CIy syćka pytomy
Spoziyroj ze na nos z Nieba
Dodaj siyły tym co trzeba

Żeby radośniy przemierzyć
Kozdziutki Twój zioń Bozy
Cy bedziy po nos dyscyk loł
Cy słoneczko bedziy parzyć

Roźniy s nami w drodze bywo
Cłowiyk slabniy ustac moze
Wtedy nom dodawaj siyły
Ty nas ukochany Boze

Coby Se kozdy z pielgrzymow
Wielkom radość Boze przezył
Kie na kolanach uklynkniy
Przed obrazym Matki Bozyj

Bedziy siy ciesyc Maryja
Radować siy razym s nami
Kie w ofierze nase trudy
Bedziyme Se Jyj składali

Z nasyj Bachledowki
mel. "Nie smuć siy dziywcyno” tekst Aniela Jarych

Z nasyj Bachledowki przepiękne widoki
Nima takich nika jako świat syroki

Rynka Pana Boga to syćko sprawiyła
Żeby siy Maryja tu s nami ciesyła

DziełoTtwojy Boze syćka podziwiajom
Nawet gory Tatry tu Se spoziyrajom

Nom tys z Bachledowki bliziutko do nieba
Cos nom jesce wiyncyj do zycio potrzeba

Matce Jasnogorskiyj my Se zaufali
Ej to Se do Nieba powyndrujy s nami

I otworzy se nom teNniebiyskiy bramy
Kany se krolujy Jyj synek kochany

Hej tam spod Tater
tekst Zofia Truty

Hej tam spod Tater
Spod siwych Tater
Hej poduchujy holny wiater
Hej poduchujy z radościom leci
Matce goralskiyj wiedziy dzieci

Idom zmyncyni i ledwo żywi
Choć dotropiyniy lec scynśliwi
Dadzom Maryi nie ino troski
Dadzom radości z kozdyj wioski

Bo w ludzkim zyciu
Spozierać trzeba nie tam ka chmury gromy z nieba
Cłek musi patrzyć słonka jasnego
Maryjo nauc ze nos tego

Nauc nos Matko braci goroli
Coby ni mieli serc ze skoli
Coby wjedności i świyntyj zgodziy
Syćka donzyli ku Ślebodzie

Prowadź nos Matko bez polskiy role
Niych zaśpiywajom Ci gorole
Niych Ci do tronu niesom nowiny
Z koziego tronu i dziedziny

Matko Bosko Ludźmiersko
mel.”Jus Janosik nie Zyty” tekst Zofia Truty

Matko Bosko Ludźmiersko/ Matuchno Cynstochowsko
i Krolowo Janiylsko
hej Podhola Gaździno
hej nad ludzkom rodzinom cuwoj stale

Zytosiywno, Majowo
Śniyzno i różańcowo
Hej kozde miano Twojy
Hej napełnio pokojym ludzkiy serca

Jasne słonko kie wstajy
Telo ciepła nie dajy
Hej jak Twojy spojrzyniy
Hej na syćko steorzyniy na tym świeciy

Scyrze Tobiy ufomy
I ze serca pytomy
Hej opiekuj siy nami
Hej nie gordź Gorolami bo my Twoi

Boś nos sama wybrała
Nad Donajcym łostała
Hej i jus przed wiekami
Hej słynna sudami nasa Pani

Twojy serce matcyne
Znajom syćkiy dziedziny
Hej Syroko po świeciy
Hej twój hyr siy jus niesie i cześć Twoja

Matko Bosko Przenojświyntso
mel. „Hej wara wom Donajcaniy” tekst Zofia Truty

Matko Bosko Przenojświyntso my som Twojy dzieci
Niykze śpiewka ta od serca ku Tobiy doleci
W swojy rynce przyjmij nase troski
Ludzkiy prośby zaniyś przed tron Boski

Jezus z krzyza na Golgocie w nojwiynksym ciyrpiyniu
Podarował Ciy za Matke ludzkiemu stworzeniu
Boś Ty Matka! Nie  gordź grzesznikami!
W kozdyj chwili stawioj siy za nami

Pomoz powstać kiedy grzechy przycisnom do ziymi
Pomoz wytrwać kiedy chcemy stawać siy lepsymi
Ocy swojy nie spuscoj ze świata
Nauc kochać bliźniego jak brata

Ty wiys Matko co nos tropi o co serce boli
Bo rozumiys Ty nojlepiyj ceprow i goroli
Twojy serce nasom dole cujy
Niych za nami stale oryndujy

Nad Tatrami słoneczko zachodzi
opr. O. Mieczysław Łacek

Nad Tatrami słonecko zachodzi
Ktos nom przeciy drozecke zagrodzi
Matko moja ka ześ serce mojy pocies, utul ze jy

Sumi wiater jedlickami chwiejy
Skroś tylu przykrości mnie siy smutno Zyty
Matuchno ma

Pójde Se ku matce nie bojym siy
Ukłonimy siy nisko spoźrym na niom z bliska
Tam w kaplicy

Nie bedziys Matuchno cekać na mniy
Kochom jo Ciy Kochom nad syćko na świeciy
Matuś moja

Jasnogorskiy dzwony wydzwaniają
dzisiok mojy łocka ze scynścio płakajom
Matuchno ma

Pielgrzymka, pielgrzymka
mel."gorole, gorole"oprac. O. Mieczysław Łacek

Pielgrzymka, pielgrzymka, goralsko pielgrzymka
Cały swiat obyjdziys ni ma takiej nika

Nie widziała takijy ziymia naso cało
Choć nie zawse duzo ale i nie mało

Kas uwidzis wiyncyj ciupag kapelusow
Śwarnych dziywcont, chłopcow, odwoznych juchasow

I Nik tak nie śpiywo jako my śpiywome
Dudni ziemia dudni kie Se zanucimy

Jesce nigdy Matko miyło
mel. "Chudobom mnie mama miała" oprac.o. Mieczysław Łacek)

Jesce nigdy Matko miyło
Tak bardzok ciy nie kochala
Cy wstydziyłak siy miłości
Nie ufałak Ci w załości

Teros wiym jus Matko pewniy
Ze ciy Kochom w serce na dniy
W nocy we dniy w świt zorzy
W kozdyj trosce w kozdyj burzy

Dej mi Matko wiare siyły
By ciemności nie gościły
W moim sercu ani zdrady
Zodnyj złości ani wady

Dzisiok siy łoddajym Tobiy
Mojy usta mysli mojy
Mojy ocy wole Mojom
Serce mojy duse swojom

Moja Matko bądź mi zorzom
Bądź mi zawse wolom Bozom
Serca mego broń przed złosciom
Napełń jy scyrom miłościom

Witaj Matuchno Cudowna

Witaj Matuchno Cudowna, Tyś przyjemna i ozdobna
Miło nam na Cię spoglądać, bo masz Panno śliczną postać

W tym to Cudownym Obrazie, ślicznym o niebieskim razie
Tak wesoła i ozdobna jak biała róża ozdobna

Gdy się przyjdzie Panno k’tobie, tak się wzruszy serce moje
Nie mogę się dalej wstrzymać od radości muszę płakać

Pozdrawiam Cię Panno miła, gdyś mi siy tak ulubiła
Boć nie może serce mojy, nacieszyć siy Panno k’tobie

Choćbym sukoł w całym Niebie, to nie znojde okrom Ciebie
Nic po Bogu piykniyjsego, nad Ciy Panno nic lepszego

Jezu ufom Tobiy
tekst Zofia Truty

Jezu ufom tobiy
Tobiy wierzym ino
Bo pewności zodnyj
Na tym świeciy nimom

Jezu ufom Tobiy
I dziynkujym za to
Bo za moje grzechy
Twoja krew zapłatom

Jezu ufom Tobiy
A swoim ciyrpiyniym
Kcym dopomóc Tobiy
Nieść światu zbawiyniy

Jezu ufom tobiy
Bo twe świynte słowo
Przywraco cłekowi
Nadziyjy na nowo

Jezu ufom Tobiy
Boś pokozoł Paniy
Nojprowdziwsom w świeciy
Miłość po skonaniy

Jezu ufom Tobiy
I w tym moja siyła
Sprow coby ta ufnośc
Wiecniy w sercu była

Jezu ufom Tobiy
I pytom ze łzami
Łobdorrz nos grzesznikow
Łask swych strumieniami

Jezu ufom Tobiy
Jakze Ci nie ufać
Ino w Tobiy scynściy
Znojdziy ludzko dusa

Kiedy my siy ześli
tekst Stanisław Łukaszczyk-Bąk

Kiedy my siy ześli przed Twoim obrazem
To Se zaśpiywojme Matce Boskiej razem
Hej Matce Boskiej razem

Hej ty Matko Bosko, prowadź nos ku chwale
Bedziyme Ciy wielbić na nojwyzscyj skale
Hej na nojwyzsyj skale

Przysłaś Matko Bosko wiele rokow temu
Tu pod Nase Tatry, do koziego domu
Hej do koziego domu

Przesłaś nase domy popod nase strzechy
By biydni gorole doznali pociech
Hej doznali pociechy

Oddome siy TobiyCynstochowsko Pani
Zostań w nasych sercach miyndzy Gorolami
Hej miyndzy Gorolami

Kochom Ciy mój Boze
melodia „gorole gorole” tekst Zofia Jamrych

Kochom ciy mój Boze
Kielo serce może
Jasnogórsko Matka w tym nom dopomoze

Łod syćkiygo złego
Ty nos Maryjo broń
W nasych skromnych sercach
Zawse Jezusa chroń

A ty dobry Boze
Dodawoj nom siyły
Coby nase serca
Wiecniy z tobom zyły

Jakoz Jezu Ciy nie kochać
mel.”mój Janicku nie bij ze mnie, tekst Aniela Jarych

Jakoz Jezu Ciy nie kochać
Za twe łaski nie dziękować
Do serc nasych ty wstąpiłeś
I grzech nom przebocyłeś

Zostoń dobry Jezu z nami
Nie gordź nasymi sercami
zeby my przez całe Zycie
Zawse byli Ci oddani

My chcemy zyć po Bozemu
By spotkać siy z tobom w Niebie
Dobry Jezu nas pasterzu
Nie dej skonać nom bez Ciebie

Jezu nas

Jezu nas, Jezu nas kochany
Ty jeś Se nom bez granic oddany
Ej ratuj ze nos ratuj w potrzebiy
My błagomy, błoagomy dziś Tobiy

Jezu nas, Jezu nas kochany
Byłeś Ty za nos na śmierć skozany
By wyjednać nasym dusom zbawiyniy
Ty przyjoneś okropne ciyrpiyniy

Jezu nas, Jezu nas kochany
Serca nase Ci w darze składomy
Ej przyjmijże przyjmij y mój Boze
My błoagomy, błagomy dziś Tobiy

 « Powrót

wydrukuj »            wyślij znajomemu »
1999-2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone   Copyright MATinternet Zakopane :: Powered by AntCms                                       11596710 dwiedzin od 2007-05-17